otrdiena, 2015. gada 19. maijs


(25.04.1881. - 16.07.1949.)


DZIMIS RANKAS PAGASTA "MAGNŪŽOS". PIRRO ĢIMENĒBIJUŠI 12 BĒRNI UN NO MUIŽAS IEPIRKTĀS ZEMES VISIEM BĒRNIEM IZTIKAS NEBIJA.
ARNOLDS PIRRO, NONĀCIS RĪGĀ, SĀKA INTERESĒTIES PAR FOTO MĀKSLU UN IESTĀJĀS PAR MĀCEKLI FOTO DARBNĪCĀ, KUR MĀCIJĀS 3 GADUS. 1908. GADĀ VIŅŠ  ATGRIEŽAS DZIMTAJĀ PUSĒ RANKĀ, PĒC TAM SĀK STRĀDĀT PAR FOTOGRĀFU SMILTENĒ. VIŅŠ UZBŪVĒJA MĀJU AR FOTO PAVILJONU, KURĀ VARĒJA NOFOTOGRĀFĒT 50 CILVĒKU LIELU GRUPU. PĒC DABAS PIRRO BIJA GODĪGS UN KĀRTĪGS. BŪDAMS DRAUGOS AR TOREIZ RIGĀ LABI PAZĪSTAMIEM FOTOGRĀFIEM M.BUCLERU UN A.CĀLĪTI, VIŅŠ BRAUCA UZ RĪGU PĒC FOTO MATERIĀLIEM UN PĀRSPRIEDA AR VIŅIEM FOTO MĀKSLAS JAUNUMUS.
A.PIRRO SMILTENĒ UN TĀS APKĀRTNĒ PAZINA NE TIKAI KĀ FOTOGRĀFU. NO TĒVA ARNOLDS BIJA MANTOJIS MUZIKALITĀTI. TĒVS, MUZIKĀLI APDĀVINĀTS LAUKU CILVĒKS - SKOLOTĀJS, DIRIĢENTS, PIEDALĪJIES 2. VISPĀRĒJOS DZIESMU SVĒTKOS RĪGĀ. ARNOLDS PIRRO SPĒLĒJA VIJOLI SMILTENES MŪZIKAS UN DZIEDĀŠANAS BIEDRĪBAS ORĶESTRI . VIŅŠ SPĒLĒJA ARĪ KLAVIERES.
1926. GADĀ FOTOGRĀFAM KLĀT NĀCA VĒL VIENA AIZRAUŠANĀS. VIŅŠ KĻUVA PAR JAUNDIBINĀTĀ RĪGAS RADIOFONA PIRMO ABONEMENTU SMILTENĒ. KAUT ARĪ JĀKLAUSĀS BIJA AR AUSTIŅĀM, PIE VIŅA NĀCA KAIMIŅI, ĀRSTI UN SKOLOTĀJI, JO TAS BIJA LIELS NOTIKUMS SMILTENES DZIVĒ.
ČETRDESMITAJOS GADOS PIRRO IEINTERESĒ LATVIJĀ VĒL NEAPGŪTĀ KRĀSU FOTOGRĀFIJA. VIŅŠ SŪTA ATTĪSTĪT KRĀSU FILMAS UZ VĀCIJU.
NE TIKAI LABS DZĪVESDRAUGS, BET ARĪ KRIETNS PALĪGS FOTO DARBĀ, BIJA VIŅA SIEVA MILDA.
A.PIRRO, PATS NEAPZINOTIES VEICA NOZĪMĪGU KULTŪRAS MISIJU, SAGLABĀJOT FOTOGRĀFIJĀS TĀ LAIKA NOTIKUMUS UN CILVĒKUS.

 Nav komentāru:

Komentāra publicēšana